ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายการใช้งานห้องประชุมวันที่ 21 กันยายน 2566

     

ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ครั้งที่ 1/2566
8.30 - 12.00
2 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คร้ังที่ 9/2566
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม.5

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ครั้งที่ 4/2566
8.30 - 12.00
2 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมกัญชงกัญชา
8.30 - 12.00
     

ห้องประชุมสารภี(80 ปี)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
มีการปรับปรุงห้องประชุม
8.30 - 16.30
     

ห้องอาหาร Cowboy Zone

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมอินทนิล

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมเสลา

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

สิงหาคมกันยายน 2566ตุลาคม
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
2829
3031
123
4
5
6

78910
1112
131415
1617
18
19

20
21

22
2324
25

26
27
2829
301
23
4
5678
  หมายเหตุ : ไม่สามารถจองห้องประชุมส่วนกลาง สนม. ในวันปัจจุบันได้ หากต้องการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ โทร. 3031)