ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ส่วนกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

รายการใช้งานห้องประชุมวันที่ 20 มิถุนายน 2567

     

ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะอนุกรรมการโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมรวงผึ้ง(สนม.5

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13.00 - 16.30
2 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุม กก.ดำเนินงาน .green office สนม. ครั้งที่ 2/2567
8.30 - 12.00
     

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 4/2567
13.00 - 16.30
     

ห้องประชุมสารภี(80 ปี)

     
 หน่วยงานที่จองเรื่องที่ประชุมเวลา
1 กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ครั้งที่ 1
8.30 - 16.30
     

ห้องอาหาร Cowboy Zone

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมอินทนิล

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---
     

ห้องประชุมเสลา

     
--- ไม่มีข้อมูลการจองห้องประชุม ---

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมพวงแสด(สนม.2)

พฤษภาคมมิถุนายน 2567กรกฎาคม
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
27
28
2930
3112
34

56789
101112
13

141516
17
18
19
20
21
2223
24
252627282930
1234567
  หมายเหตุ : ไม่สามารถจองห้องประชุมส่วนกลาง สนม. ในวันปัจจุบันได้ หากต้องการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ (น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ โทร. 3031)
หน่วยงานที่ขอใช้บริการปีงบประมาณ 2567

Chart.